MENU CLOSE

Irina Alfyerova

Model: Irina Alfyerova
photo: Elena Galitsyna
make up: Irina Nersesyan
Hair: Alexandr Sukonshikov
Stylist: Elena Galitsyna